>

Zvolení nového vedení klubu Olympia Blansko

Radka Sitarová, 04.10. 2021 Aktuality

Ve čtvrtek 30. září 2021 se konalo zasedání valné hromady baseballového a softballového klubu Olympia Blansko, z.s.

Hlavním bodem zasedání bylo zvolení členů výkonného výboru klubu.

Přítomní členové klubu hlasovali tajnou volbou na lístcích, které byly anonymně shromážděny, a to v usnášeníschopném počtu. Hlasování o členech výkonného výboru předcházela nominace tří nových kandidátů Jakuba Kostky, Davida Suchého a Štěpána Havlíčka, kteří se svou kandidaturou souhlasili.  Výkonný výbor byl dle Stanov klubu volen v počtu 5 členů.

Po sečtení hlasů potvrdili přítomní nové složení výkonného výboru na další 6 leté funkční období:

Jaroslav Krejčíř – spoluzakladatel klubu, dosavadní předseda VV, šéftrenér mládeže, trenér kategorie U13

David Suchý – trenér kategorie U8/U9

Jakub Kostka – hráč A - týmu

Ivo Kučera – spoluzakladatel klubu, dosavadní člen VV, trenér A - týmu

Petra Voet – dosavadní člen VV, trenérka softballu

Svého mandátu se vzdal zvolený Štěpán Havlíček, který své místo ve VV přenechal ve prospěch dalšího v pořadí Petry Voet.

Výkonný výbor si vzápětí zvolil svého staronového předsedu Jaroslava Krejčíře.

Za dosavadní práci patří velké poděkování odstupujícím členům VV Renatě Hráčkové a Janu Daňkovi, kteří budou nadále věnovat klubu svůj čas i úsilí jako součást administrativního aparátu klubu.

Zápis z VH zde:

Microsoft Word - valná hromada_zápis_210930 (baseball.cz)

Starší články