1. Olympia Blansko >
  2. Nové vedení klubu chce formovat své vize a koncepci

Nové vedení klubu chce formovat své vize a koncepci

OB, 07.03. 2023 Aktuality

Na počátku roku 2023 se po více než 30 letech kompletně vyměnilo vedení baseballového a softballového klubu Olympia Blansko. Do čela klubu byli zvoleni David Suchý, Tomáš Klodner, Ladislav Kabeš, Zdeněk Juříček, Jaroslav Kříž, Helena Petrová a Radka Sitarová. Za nového předsedu si 7 členný výkonný výbor zvolil Davida Suchého.

Nové vedení naskočilo do rozjetého rychlíku rovnýma nohama a jelikož letošní sezóna bude náročná jak z pohledu investic, tak z pohledu konání zářijového baseballového Mistrovství Evropy, muselo začít okamžitě pracovat na zajištění nejen běžných provozních věcí spojených s blížícím se začátkem sezóny, ale také na organizaci ME mužů v baseballu.

Nutná operativa však neznamená, že si nové vedení nevytyčuje směr, kterým by chtělo navázat na dosavadní fungování klubu. Jednou z priorit bude nastavení koncepčního uchopení rozvoje klubu.

Konkrétní vize se promítnou do strategické koncepce, která bude řešit postupný rozvoj areálu a udržení a žádoucí postupné zlepšování sportovní činnosti.

Cílem nového vedení je nejen udržet  a posílit stávající kvalitu, resp. kvantitu, v tréninkových podmínkách, členské základně, či v kontextu významných sportovních úspěchů,  ale v návaznosti na obrovský kus dobře odvedené práce v rámci vybudování areálu a blanenské baseballové / softballové komunity se pokusí zajistit ještě lepší podmínky pro následující generace a dát celému areálu s jednotlivými hřišti budoucnost.

Jako nosný pilíř dalšího progresu klubu je vnímána komunikace, kterou by chtěl výkonný výbor rozvíjet na všech úrovních, uvnitř klubu i vůči svým partnerům, sponzorům, ČBA, ČSA a obecně celé české baseballové a softballové komunitě.

Cílem nového vedení je navázat na dosavadní vynikající práci s mládeží, dále se držet na špičce mládežnického baseballu a softballu a vychovávat české reprezentanty. Prioritou bude také vytvoření co nejlepších podmínek pro výchovu budoucích opor Ačka.

U hlavního celku klubu, mužského baseballového A týmu, který je nyní ve fázi nucené generační obnovy, bude usilováno o návrat do extraligy v horizontu cca 3 let.

Jedním z nejdůležitějších úkolů nového výkonného výboru je také posilování klubové hrdosti tak, aby klub nebyl pro členy jen místem pro sport, ale také srdeční záležitostí a atraktivní značkou.

Blanenští baseballoví srdcaři, s jejichž tvářemi byl klub dlouhé roky neodmyslitelně spojen, se rozhodli dát prostor mladším a dopřát si po mnoha letech skvěle odvedené práce možnost soustředit se pouze na to, co je bavilo a baví ze všeho nejvíce, a tím je čistě sportovní činnost, práce s dětmi a předávání cenných zkušeností mladším generacím, které jsou vnímány jako budoucnost klubu.

Trenérské činnosti se bude dále věnovat bývalý předseda klubu Jaroslav Krejčíř. Práci s baseballovou mládeží se dále věnuje také Ivo Kučera. V softballovém oddílu dále působí Renča Hráčková a Petra Voet. Jejich dlouholetá práce je pro nové vedení velkým závazkem. 

Ivo Kučera byl novým výkonným výborem zvolen sportovním ředitelem klubu, jenž bude zaštiťovat ucelenou sportovní koncepci a koordinovat zejména metodické vedení a vzdělávání napříč jednotlivými baseballovými  týmy klubu, taktéž v kooperaci s metodiky ČBA.

Kontakty:

vybor@olympiablansko.cz

ivo.kucera@olympiablansko.cz

Více najdete v záložce "o klubu", kde budou průběžne aktualizovány a doplňovány další informace.

Starší články