>

Dotační projekty

REALIZOVANÉ PROJEKTY ZA PODPORY DOTAČNÍCH TITULŮ:

 

PROJEKT:
Rekonstrukce a modernizace prostoru pod tribunou - Blansko
byl spolufinancován Jihomoravským krajem
rok realizace: 2018
 
PROJEKT:
TJ – Blansko – Rekonstrukce a modernizace prostoru pod tribunou
byl spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a městem Blansko
rok realizace: 2018
 
PROJEKT:
Rekonstrukce havarijního stavu střechy šaten
byl spolufinancován Jihomoravským krajem
rok realizace: 2018