1. Olympia Blansko >
  2. O klubu

Dotační projekty

 

 Činnost klubu je finančně podporována:
 

REALIZOVANÉ PROJEKTY ZA PODPORY DOTAČNÍCH TITULŮ:

PROJEKT:
Technická podpora mládežnického baseballu v Blansku
byl spolufinancován Jihomoravským krajem
rok realizace: 2017
 
PROJEKT:
Rekonstrukce a modernizace prostoru pod tribunou - Blansko
byl spolufinancován Jihomoravským krajem
rok realizace: 2018
 
PROJEKT:
TJ – Blansko – Rekonstrukce a modernizace prostoru pod tribunou
byl spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a městem Blansko
rok realizace: 2018
 
PROJEKT:
Rekonstrukce havarijního stavu střechy šaten
byl spolufinancován Jihomoravským krajem
rok realizace: 2018
 
PROJEKT:
Extraliga Olympia Blansko 2020
byl spolufinancován Jihomoravským krajem
rok realizace 2020/2021
 
PROJEKT:
1.liga Olympia Blansko 2021
byl spolufinancován Jihomoravským krajem
rok realizace 2021/2022
 
PROJEKT:
Pálkařské tunely pro mládež
byl spolufinancován Jihomoravským krajem
rok realizace 2021
 
PROJEKT:
Oprava vstupní části provozní budovy, šaten a údržba hřišť
byl spolufinancován Jihomoravským krajem
rok realizace 2023
 
PROJEKT:
Revitalizace povrchů baseballového a softballového areálu Olympia Blansko před ME 2023 mužů v baseballu
byl spolufinancován Jihomoravským krajem
rok realizace 2023
 
PROJEKT:
Kanalizační přípojka a související technologie na baseballovém stadionu Strawberry Field Blansko
byl spolufinancován městem Blanskem
rok realizace 2023