>

Olympia Blansko

Natálie Gorodková            +420 702 081 107          natalgoro@email.cz  

Miroslav Konvalinka         +420 734 145 777            konvalinka.miroslav@gmail.com