1. Olympia Blansko >
  2. O klubu

Členské příspěvky

Kategorie Příspěvky 
U7 2.500 Kč
U8 3.500 Kč
U9  4.300 Kč
U10 4.300 Kč
U11 4.500 Kč
U13 4.500 Kč
U15 5.000 Kč
U18 5.000 Kč
U21 5.000 Kč
SB11 3.800 Kč
SB13 3.800 Kč
SB16 4.500 Kč
SB20 4.500 Kč
Ženy B 1.500 Kč
Muži A 5.000 Kč
Muži B 1.500 Kč
člen - ostatní 500 Kč

 

Číslo účtu: 1362013399/5500 

Výše příspěvků na sezónu 2023/2024 bude upřesněna do 20. října 2023.

* Reprezentanti v uplynulé sezóně (2022) platí 50 % částky.

** V případě sourozenců sleva 500 Kč / hráč. Bude odečtena z jednoho členského příspěvku. 

V případě vážné potřeby rozložení platby apod. kontaktujte, prosím, individuálně svého trenéra.

GDPR